بهینه سازی مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم های جستجوی ممنوع و ژنتیک با درنظرگیری محدودیت های تقدمی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 563

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSIE01_019

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

مسیله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) مسیله پایه برای برنامه ریزی توزیع است که با درنظرگیری تعداد مشتریان و وسایل نقلیه موجودو محدودیتهای ما بین مشتریان، به دنبال یافتن بهترین مسیر با کمترین هزینه جابه جایی است. در این مقاله ابتدا مدلی کامل از مسایلفروشنده دوره گرد (TSP) با درنظرگیری محدودیت های تقدمی مابین مشتریان تعریف شده است و سپس با توجه به نتایج چشمگیرارایه شده توسط روش های مختلف الگوریتم های فرا ابتکاری در حل مسایل با ابعاد زیاد (NP-Hard)، روش جستجوی ممنوع و ژنتیکمورد استفاده قرار گرفته است.با استفاده از این الگوریتم ها می توان مسیر یابی ها را در ابعاد بزرگ و با تکرارهای زیاد حل نمود به نحویکه بهترین مسیر را با توجه به فواصل موجود بین مراکز (مشتریان) را بدست آورد. در این مقاله ترکیب این روشها با روش VRP ودرنظرگیری محدودیت های تقدمی ارایه شده است.در انتها نیز با طرح یک نمونه عملیاتی و با استفاده از داده های مشتریان یک منطقه،بهترین مسیر ترسیم شده و این روش با دیگر روش های موجود در الگوریتم های فرا ابتکاری نیز مقایسه شده است.

Authors

هومن مظاهری پور

گروه صنایع،واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

داود صدیقی زاده

گروه صنایع،واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران