تاثیر دمای راکتور پلنیوم Reactor Plenum بر تولید پروپیلن در واحد FCC

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 384

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOGPP04_078

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

واحد شکست کاتالیستی بستر سیال یکی از مهمترین واحد های موجود در پالایشگاه های نفت خام می باشد. وظیفه ی اصلیاین واحد تبدیل محصولات نفتی کم ارزش به محصولات با ارزش از نظر تجاری مانند بنزین می باشد. به علت ارزش تجاریمحصولات این واحد، مدل شبیه سازی شده ای توسط نرم افزار شبیه سازی Aspen HYSYS طراحی شده است. در این شبیهسازی به تاثیر دمای پلنیوم در راکتور بالا رونده (Reactor Plenum Temperature) بر روی میزان تولید پروپیلن و میزاندرصد تبدیل در این واحد پالایشگاهی پرداختیم. با توجه به نتایج شبیه سازی، افزایش دمای پلنیوم در راکتور بالا رونده (Reactor Plenum Temperature) باعث افزایش میزان تولید پروپیلن و افزایش درصد تبدیل خوراک در حین واکنش می شود.

Keywords:

برج جذب , بهینه سازی برج جذب , شیرین سازی گاز طبیعی , حذف CO2 , حذف دی اکسید کربن , نرم افزار شبیه سازی , نرم افزار Aspen HYSYS

Authors

سعید عالی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان، ایران