بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,246

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_387

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

اگرچه دادرسی ها بر پایه تشریفات بنیان نهاده شده اند ولی اصول دادرسی جدا از تشریفات دادرسی هستند.اصول دادرسی واجد ویژگی های کلی، دایمی،انتزاعی و ارزشی بودن هستند و لذا تشریقات دادرسی از حیث خاستگاه، ماهیت، مبنا و آثار متمایز از اصول دادرسی هستند.قانونگذار به جهت تسریع در رسیدگی، رعایت مقررات تشریفاتی را در رسیدگی به برخی دعاوی لازم ندانسته است.در چنین مواردی داشتن معیاری برای شناخت و تفکیک اصول از تشریفات اهمیت پیدا می کند، مساله ای که در قانون مغفول مانده است.بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی،داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند.این امر موجب اختلاف نظر زیاد میان حقوقدانان شده است.بر اساس نظر عده ای از ایشان از آن جا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می تواند راسا یه به درخواست طرفین در جریان داوری،علاوه بر تشریفات قانونی اصول مسلم حقوقی را نیز زیر پا بگذارد و به آن توجه نکند.در تقابل با این عقیده،عده ای دیگر از حقوقدانان بیان می کنند از آن جه که اصول دادرسی دایمی،کلی،ارزشی و انتزاعی هستند،رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه ها الزامی است،به این دلیل داور حق ندارد به بهانه خصوصی بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند

Authors

زهرا علیمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد