ارایه روشی جهت ارزیابی و کنترل کیفیت عملکرد کارشناسان خونگیر (مطالعه موردی؛ بانک خون بند ناف رویان)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 951

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_326

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

خون بند ناف منبع غنی از سلول های بنیادی خونساز بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای انجام پیوند مغز استخوان باشد. موفقیتدرمان و افزایش طول عمر بیماران پس از پیوند به طور چشمگیری به تعداد سلول های هسته دار اولیه و درصد سلول های بنیادی پیوند شدهارتباط دارد. همچنین به دلیل ظرفیت محدود تانک های ذخیره سازی نمونه های خون بندناف، اولویت بانک های خون بندناف، ذخیره سازینمونه های با کیفیت می باشد. نمونه هایی که اگر از لحاظ کیفی در حد ایده آل نباشند در زمان پیوند نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند.مهمترین عوامل موثر بر کیفیت نمونه ذخیره شده عبارتند از: شرایط مادر، عوامل نوزاد، عوامل مربوط به شرایط زایمان و نحوه جمع آورینمونه. از این رو، در این مقاله جهت کنترل عوامل مربوط به نحوه جمع آوری نمونه، روشی به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت عملکردکارشناسان خونگیر هنگام جمع آوری نمونه ارایه شده است.

Authors

مرتضی ضرابی

دانشجوی دکترای سلولی – ملکولی، عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان،مدیر عامل

ارد احمدی

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مشاور کنترل کیفیت آماری

اشکان مزدگیر

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدیر تضمین کیفیت

ستار رجب پورصنعتی

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس توسعه محصول و خدمات