بررسی و مقایسه سیستم های حفاظت از خطوط انتقال هوایی سیستم های قدرت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 832

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KAUCEE01_117

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

آسیب پذیری خطوط انتقال تحت شرایط صاعقه مساله مهمی است که به کرات در مقالات علمی اخیر مورد بحث قرار گرفته است. به دلیل اهمیت این پدیده در صنعت برق، در این مقاله به بررسی سیستم های حفاظتی در خطوط انتقال می پردازیم . نوعی از سیستم حفاظت در برابر صاعقه برای خط انتقال هوایی بر اساس سیم های زمین خارجی است که از دو سیم زمین بجای سیم زمین استاندارد که در بالای برج های خارجی مجزا قرار گرفته اند در هر دو سمت خط محافظت شده استفاده می شود. از این نوع حفاظت باید در شرایطی برای حفاظت از بخش هایی از خط انتقال هوایی استفاده کرد که بشدت در معرض خطر اصابت صاعقه قرار دارد. استفاده از برقگیرها روشی دیگر برای جلوگیری از آسیب پذیری خطوط انتقال به شمار می آیند. روش کروی غلتان برای محاسبه ی ارتفاع سیم های زمین خارجی بالاتر از هادی های فازی خط انتقال هوایی به منظور اجتناب از شکست های شیلدینگ بکار برده می شود. های آزمایشی در آزمایشگاه فشار قوی برای اثبات ابعاد سیستم حفاظت خارجی از نقطه نظر شکست شیلدینگ انجام می شود. مطابق بر نتایج شبیه سازی و آزمایش، ابعاد بهینه ی سیستم حفاظت خارجی تعیین می گردد. فناوری حفاظت خارجی عملکرد بسیار خوب برای حفاظت از خطوط انتقال به شمار می آید اما راهکاری گران قیمت است. این سیستم را می توان در مواردی بکار بست که بخش کوتاهی از خط انتقال هوایی باید حفاظت سطح بالایی از قابلیت اطمینان در برابر صاعقه را در مدت زمان طولانی داشته باشد.

Keywords:

آسیب پذیری خط هوایی , حفاظت در برابر صاعقه , سیم زمین خارجی , دستگاه حفاظتیبرقگیر , سیستم حفاظت خارجی

Authors

علی حسنی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دیلم، گروه مهندسی برق، دیلم، ایران

بهرام نوشاد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دیلم، گروه مهندسی برق، دیلم، ایران