اصلاح یک آنتن دو تایی دو قطبی با تغذیه سری و با هدف کوچک سازی اندازه آنتن وآرایه کردن آن برای افزایش بهره

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 597

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCT04_094

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

در این مقاله یک آنتن دوتایی دو قطبی با تغذیه سری )array-dipole-two fed-series (یا به اختصار STDA با هدف کاهش اندازه فیزیکی آنتن و استفاده آن در کاربردهای موبایل مورد بررسی قرار می گیرد.آنتن پیشنهادی از 2 قطعه دوقطبی اصلاح شده و همچنین یک خط تغذیه استریپ مسطح (strip-coplanar (یا به اختصار CPS با یک صفحه بازتابنده زمین تشکیل شده است.در ادامه خواهیم دید برای کاهش اندازه های جانبی آنتن از یکسری پچ های مستطیلی بصورت بارگذاری شده استفاده می شود. به منظور بهبود تطبیق امپدانس و بهره آنتن در کنار پچ های مستطیلی بار گذاری شده از یکسری خطوط بصورت transition tapered بین پچ های بار گذاری شده و خطوط CPS استفاده شده است،آنتن مورد بررسی قرار گرفته دارای بهره بزرگتر از 5 دسی بل است و در محدوده فرکانسی 7,1تا 7,2 گیگاهرتز عمل می کند.جنس زیر لایه اولیه مورد استفاده در این شبیه سازیFR4 است که در این مقاله برای بهبود راندمان کلی و تشعشی آنتن در قسمت آخر تحقیقات استفاده از زیر لایه RO4003 Rogers پیشنهاد می شود وتاثیر آن بر تطبیق امپدانس بهتر و بالارفتن راندمان تشعشعی و راندمان کلی آنتندر مقایسه با حالت FR4 بررسی شده است.در ابتدا آنتن پیشنهادی در 5 حالت مختلف بر روی زیر لایه FR4 طراحی و مقایسهمی شود که حالت اولیه آن بعنوان مرجع در نظر گرفته شده است و در حالت های بعدی اصلاحاتی صورت می گیرد و سرانجام منجر به طراحی آنتن پیشنهادی با ابعاد جانبی کوچکتر می شود،ابعاد جانبی آنتن پیشنهادی نسبت به حالت مرجع 3/14 درصد کاهش می یابد و مشاهده خواهیم کرد که کاهش سایز در آنتن پیشنهادی نه تنها پهنای باند و بهره را نسبت به آنتن مرجع کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش پهنای باند 3/46 درصدی می شود و بهره آن هم نسبت به مرجع تغییری قابل توجهی نمی کند.

Keywords:

آنتن های STDA-پچ های مستطیلی بارگذاری شده-transition tapered-آنتن آرایه

Authors

فرزاد کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات میدان دانشگاه سمنان

مجید افصحی

استادیار گروه مخابرات دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان