زمان بندی کار در محاسبات گرید بر پایه الگوریتم فراابتکاری جست و جوی گرانشی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 624

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEEC01_180

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

امروزه مسایل علمی به دلیل پیچیدگی بالا نیاز به قدرت محاسباتی و فضای ذخیره سازی بالایی دارند. گرید محیطی است که در آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای ناهمگون که از لحاظ جغرافیایی به اشتراک گذاشته می شوند و در اختیار کاربران دوردست قرار می گیرند. یکی از اهداف، توازن شده اند شبکه محاسباتی گرید مدیریت منابع محاسباتی برای پردازش برنامه های کاربران یا مشتریان می باشد به طوری که منجر به کیفیت بالای سرویس ها، هزینه کمتر و انعطاف پذیری بیشتری شود. ازاین رو زمانبندی کارهای کاربران برای پردازش توسط منابع مناسب موجود در شبکه گرید،به عنوان یک مساله اساسی در رسیدن به کارایی بالا در سیستم های محاسباتی شبکه گرید مطرح شده است. این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. بخش دوم پیشینه تحقیقات انجام شده توسط محققین دیگر درباره زمانبندی کارها در گرید را مرور خواهیم کرد. بخش سوم در مورد شبکه گرید، مزایای استفاده از گرید، کاربرد زمانبندی کارتوضیحات اجمالی ارایه خواهیم داد. بخش چهارم الگوریتم جست و جوی گرانشی، فصل پنجم روش پیشنهادی و در نهایت بخش ششم به نتیجه گیری از مباحث عنوان شده در این مقاله اختصاص دارد.

Keywords:

Authors

سمیه پازوکی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران

سیده یاسمن رشیدا

عضو هییت علمی، گروه کامپیوتر، واحد شهمیرزاد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهمیرزاد، ایران

رزیتا جمیلی اسکویی

عضو هییت علمی، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران