تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیرخطی خواص

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMAT03_040

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی تاثیر توزیع گرادیانی ماده هدفمند در رفتار خزشی دیسک دوار می باشد. بدین منظور دیسک دوار ساخته شده از ماده AL-SiC تحت توزیع شعاعی ذرات تقویت کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یک مدل ریاضی برای بررسی رفتار خزشی دیسک دوار ارایه خواهد شد. رفتار خزشی حالت پایای دیسک تحت تنش های ترمومکانیکی ناشی از دوران دیسک و حرارت موجود در آن توسط قانون شربی بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهند که توزیع تنش ها و نرخ های خزشی دیسک دوار کاملا به مقدار و نحوه توزیع ذرات تقویت کننده بستگی دارند بنابراین برای کنترل خزش در نقاط مختلف دیسک می توان نحوه توزیع مناسب ذرات را در ماده هدفمند طراحی نمود

Authors

حدیث ژرفی

استادیار، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

حمید اختراعی طوسی

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

حمید ژرفی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف