بررسی تاثیر عملیات آماده سازی سطحی و ضخامت پوشش بر خواص چسبندگی و سختی پوشش الکترولس نیکل فسفر روی پایه مسی اکسیژن زدایی شده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 626

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_148

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در این پژوهش، تاثیر عملیات آماده سازی سطحی و ضخامت پوشش بر خواص چسبندگی و سختی پوشش الکترولس نیکل فسفر - روی پایه مسی اکسیژن زدایی شده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تاثیر عملیات آماده سازی سطحی بر خواصی چسبندگی و سختی پوشش، عملیات ماسه پاشی قبل از اعمال پوشش انجام گردید. بدین منظور از ماسه های سیلیسی با قطر 500 میکرومتر و فشار اعمالی 7 بار استفاده گردید. به منظور بررسی تاثیر ضخامت بر خواص موردنظر پوشش الکترولس نیکل فسفر از پوشش با ضخامت های 15 ، 25 ، 35 و 45 میکرومتر استفاده گردید. نتایج نشان دادند انجام ماسه پاشی قبل از اعمال پوشش سبب افزایش چسبندگی و سختی پوشش گردیده است. از طرفی افزایش ضخامت تا حدودی می تواند چسبندگی پوشش را افزایش دهد و هنگامی که ضخامت از یک مقدار بهینه عبور می کند سبب کاهش میزان چسبندگی پوشش می شود. همچنین مشاهده می شود با افزایش میزان ضخامت پوشش سختی آن افزایش می یابد.

Authors

محمد سنمار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

سید محمود منیرواقفی

دانشیار مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان