تجدید ارایش شبکه های توزیع در راستای کاهشتلفات با استفاده از الگوریتم جست وجوی هارمونی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 342

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENERGYKHSH02_052

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

رشد روز افزون مصرف انرژی الکتریکی نیازمند نصب نیروگاه های جدید و توسعه سیستم های انتقال و توزیع موجود است اما محدودیت هایاقتصادی و زیست محیطی موانعی بزرگ در مقابل اقدامات مذکور ات بنابراین لازم است استراتژی بهره برداری از سیستم توزیع نیز مورد بازنگری قرار گیرد . در سیستم توزیع امروزی ارایش شبکه معمولا در فواصل زمانی قابل توجهی (مثلا در طول یک فصل سال) بدون تغییر باقی می ماند اما بازارایی شبکه یکی از دستاویز های کنترلی مهم بهره برداری از سیستم های توزیع است که می تواند برای تامین اهدافی مثل کاهش تلفات ، تعادل بخش بار، بهبود قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. الگوریتم بهینه سازی جستوجو های هارمونی به عنوان ابزار بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است . الگوریتم بهینه سازی جستوجوی هارمونی به عنوان ابزار بهینه سازی و نرم افزار MATLAB برای شبیه سازی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

Keywords:

تجدید ارایش شبکه , پخش بار ماتریسی پیشرو و پسرو , الگوریتم جستوجوی هارمنی

Authors

محمد مهدی رضایی

استادیار دانشکده برق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

حمیدرضا جاوری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر