تبیین مفهوم و جایگاه قرار بایگانی پرونده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 489

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-3-1_041

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

بایگانی کردن پرونده یکی دیگر از تدابیر قضایی است که سبب سرعت بخشیدن به فرایند کیفری می شود. از این رو قرار 1 بایگانی کردن پرونده نوعی قرار نهایی است که طی آن مقام تعقیب، بنا به اختیار خود از تعقیب متهم منصرف می شود.در نظام کیفری ایران تا پیش از تصویب قانون ایین دادرسی کیفری 1392 این تدبیر در شمار ی از مقررات تقنینی و در مورد برخی از جرایم خاص مانند جرایم حوزه امور پزشکی و دارویی، حمل و نقل کالا و مسافر، پست، احتکار و گرانفروشی پیش 2 بینی شده بود. تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،این نهاد ارفاقی را در ماده 80 پیش بینی نموده اند. این ماده اگر چه اقدام مناسبی در جهت سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی کیفری است و از اطاله دادرسی می کاهد ولی با این همه ایرادات و اشکالاتی نیز بر پان وارد است. یکی از مهمترین ایرادات این ماده محدود بمودن دامنه ی جرایم مشمول قرار بایگانی است. در این تحقیق سعی می شود مفهوم این قرار و جایگاه آن در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین نقاط قوت و نقاط ضعف ان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

Keywords:

قرار بایگانی پرونده , قانون آیین دادرسی کیفری ایران

Authors

خاتون مهیمی

محقق و پژوهشگر حقوق