بررسی توزیع مکانی-زمانی و شدت یک پدیده خشکسالی گسترده در فلات مرکزی ایران با استفاده از ماهواره گرانش سنجی ناسا (GRACE) و شاخص دورسنجی TSDI

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 442

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_333

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

خشکسالی یک پدیده پیچیده است که تاثیرات منفی بر ابعاد مختلف زندگی بشر دارد. در این مقاله توزیع مکانی و زمانی خشکسالی در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران با برخورداری از 51% از مساحت کشور، با استفاده از دو شاخص SPI و TSDI مورد بررسی قرار می گیرد. میانگین بارش سالیانه این حوضه آبریز، حدود 150 میلیمتر است که از سال 2002 تا کنون در سه سال آبی میزان بارش بسیار کمتر از این میزان بوده است. شدیدترین افت بارش در سال آبی 08-2007 اتفاق افتاده است که این امر منجر به بروز یک پدیده خشکسالی شدید و وسیع شده است. هر دو شاخص مورد استفاده با تطابق خوبی توانسته اند خشکسالی ها را کشف و شدت آنها را تعیین نمایند. با این وجود شاخص TSDI علاوه بر شدت خشکسالی، توانسته است مدت آنها را نیز تخمین بزند. براساس این مطالعه مناطقی که اقلیم خشک دارند در برابر وقوع خشکسالی مقاومتر هستند.

Keywords:

شاخص های خشکسالی , توزیع مکانی-زمانی خشکسالی , ماهواره گرانش سنجی GRACE , شاخص کمبود ذخیره کلی TSDI , شاخص بارش استاندارد SPI

Authors

احمد نعمتی

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

سیدحسین قریشی نجف آبادی

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

غلامرضا جودکی

عضو هییت علمی دانشگاه زنجان

سیدسعید موسوی ندوشنی

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی