جام های فلزی سند ارتباط دو فرهنگ (حسنلو و مارلیک)

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

493

This Paper With 25 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OSPL01_142

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

مطالعه و بررسی اسناد مکشوفه در طی حفاری های باستان شناسانه، همواره پلی به سوی کشف مناسبات، همبستگی ها و مراودات اقوام و مردمان پیش از تاریخ بوده است. مطالعه و مقایسه ی جام های فلزی مکشوفه از حفریات دو حوزه ی جنوب دریای خزر و جنوب دریاچه ی ارومیه، از نظر ساختار بصری، تکنیک اجرایی و محتوای نقوش آن ها، وحدت و همبستگی در ریشه های قومی، نسبی، فرهنگی و مراودات میان اقوام ساکن در تپه های باستانی مارلیک و حسنلو در اواخر هزاره ی دوم ق.م و اوایل هزاره اول ق.م را آشکار می نماید. این مطالعه حتی برخی تاثیرات و تاثرات فرهنگ های اقوام مجاور را به وضوح ابراز می دارد. در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه و بررسی بیشتر جام های فلزی مکشوفه از این دو حوزه ی یاد شده، یعنی مارلیک و حسنلو به دو سوال اساسی پاسخ گوییم. اول اینکه وجوه اشتراک آثار فلزی حسنلو و مارلیک چیست و دوم، ویژگی های خاص این ظروف نشان دهنده ی چه تاثیر و تاثراتی از اقوام مجاور و همسایگان ایران می باشد از این رو در این پژوهش دو جام طلا و نقره ی حسنلو با هفت جام طلای دیگر مکشوفه از تپه ی مارلیک، به روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. این پژوهش ضمن تبیین وجوه اشتراک بصری این آثار، زمینه ی مطالعات بیشتر از این دست را از نظر ارتباطات با سایر اقوام منطقه فراهم می آورد.

Authors

فرنوششمیلی
فرنوش شمیلی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریزf.shamili@ tabriziau.ac.irاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز