اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 411

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IES-8-16_007

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرضهای اساسی بازار رقابت کامل است، ولی دردنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی میباشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان) به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش میکند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربالگری) نیز اشاره شده است.

Keywords:

اطلاعات نامتقارن , استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان) , شفافیت , اخلاق و آداب تجارت , مکاسب

Authors

حسین صادقی سقدل

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

یاور خانزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی