بررسی نوآوری های نظام مالی با محوریت فن آوری های مالی موردکاوی : فین تک (Fintech)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,005

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRH01_061

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

فین تک یا فناوری مالی(Financial technology)اصطلاحی است که به کاربرد نوآورانه فناوری در ارایه خدمات مالی اطلاق می شود. شرکت های فعال در این حوزه عمدتا استارت آپ هایی هستند که با رویکردی جدید در ارایه خدمات، حوزه مالی را دچار تحول نموده اند . تجربیات جهانی نشان می دهد که رشد این گونه شرکت ها با سرعت چشمگیری درحال انجام است. هم چنین ، در ایران نیز به واسطه شرایط و ضوابط، همچنین محیط محدودی که بر حوزه مسایل مالی حاکم است، تقاضا برای دریافت این نوع خدمات مالی درحال افزایش است. مقاله مروری حاضر به بررسی وضعیت فین تک و حوزه های وابسته به آن درسطح جهانی و نیز درایران می پردازد و دراین راستا به بیان نقاط قوت و ضعف فین تک ها پرداخته است. درحال حاضر دوحوزه مرتبط با فین تک یعنی بیت کوین و تامین مالی جمعی بسیارمورد توجه قرارگرفته اندکه دراین مقاله مختصرا بیان گشته اند.

Authors

محمود نصرتی قزوینی نژاد

دانشجوی دکترای مهندسی مالی رییس حوزه مدیریت اقتصادی شهرداری قزوین

سارا منجم

دانشجوی دکترای مدیریت مالی کارشناس حوزه مدیریت اقتصادی شهرداری قزوین

مجید خلجی

دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری کارشناس حوزه مدیریت اقتصادی شهرداری قزوین