بررسی اثر برخی از نانو ساختارهای اکسیدی بر رفتار الکتروکاتالیزی کاتالیست های آندی مورد استفاده در پیل های سوختی الکلی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 497

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAT07_041

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر برخی از نانو ساختارهای اکسیدی بر رفتار الکتروکاتالیزی کاتالیست های آندی مورد استفاده در پیل های سوختی الکلی به ویژه 2- پروپانول می باشد. در این پروژه، نقاط کوانتومی گرافن به روش تراکم اسید سیتریک و گرافن اکسید به روش اکسایشی از گرافیت تهیه شده اند. محلول GO-GQD به عنوان بستر هیبریدی با تخلخل بالا در سطح بستر کربن سرامیک ترسیب شد. سپس الکترودهای GO-GQD/Pd و GO-GQD/NiO/Pd و GO-GQD/RuO/Pd و GO-GQD/CeO/Pd به عنوان الکتروکاتالیست برای اکسایش 2- پروپانول در مخلوطی از محلول های 2- پروپانول و سود نیم مولار سنتز شدند. رفتار الکتروشیمیایی این الکترودها با استفاده از تکنیک های ولتامتری چرخه ای، کرونوآمپرومتری، کرونوپتانسیومتری مورد بررسی قرار گرفت. تصویربرداری میکروسکوپ روبشی نیز برای بررسی ریخت شناسی سطح الکتروکاتالیست ها به کار گرفته شد. همچنین، اثر برخی عوامل تجربی مانند غلظت 2- پروپانول، غلظت الکترولیت، محدوده ی روبش پتانسیل، سرعت پتانسیل روبش بر دانسیته ی جریان آندی و پتانسیل اکسایش 2- پروپانول مورد مطالعه و بهینه سازی قرار گرفت. نتایج نیز نشان دادند که الکترودهای GO-GQD/NiO/Pd و GO-GQD/RuO/Pd الکتروکاتالیست های خوبی برای الکترواکسایش 2- پروپانول هستند.

Authors

پریسا رستم پوره

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده نانوفناوری، گروه نانوشیمی

اسماعیل حبیبی

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده نانوفناوری، گروه نانوشیمی