نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 926

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_200

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

خانواده نخستین مدرسه ای است که انسان در آن گام می گذارد و اولیا هم نخستین معلمان زندگی اوهستند که مسیولیت انتقال باورها و ارزش ها به وی را به عهده دارند. از این رو برای پیشرفت تحصیلیفرزندان بیشترین دغدغه را دارند و در این راه از هیچ تلاشی هم مضایقه نمی کنند. اگر چنین دغدغه ایدرست مدیریت شود و بین اولیا و مربیان همدلی و همراهی به وجود آید، فضای مدارس پرمعنا و باطراوتمی شود و دانشآموزان از رشد شخصیتی و تحصیلی بیشتری برخوردار می شوند.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول ومتوسطه دوم مدارس سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت اسنادی و بارجوع به منابع پژو هشی شامل کتب، مقالات علمی (از نوع تحلیلی- استنتاجی) یا مرور آثار و تحقیقات انجام گرفته شده می باشد.

Keywords:

افت تحصیلی , پیشرفت تحصیلی , خانواده , دانش آموزان دوره متوسطه

Authors

آسیه محمدی

مهارت آموز دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مطهری زاهدان

محمدرضا جنگی زهی

عضو هییت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مطهری زاهدان