ارایه مدلی برای افزایش بهره وری تیمی در توسعه نرم افزار در متدولوژی XP با استفاده از اصول تفکر ناب

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 575

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCONFC01_096

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

بهره وری در تیم های نرم افزاری به دلیل رقابت روز افزون شرکت های توسعه دهنده نرم افزار به یکی از مسایل مهم ومورد توجه شرکت ها و تیم های نرم افزاری مبدل شده است. آگاهی از میزان بهره وری تیمی می تواند به تیم ها در جهت دستیابی به تخمین های دقیق تر در مورد زمان و هزینه پروژه ها کمک نموده و به طور مستقیم به بهره گیری مناسب از توانمندی های تیمی منجر گردد. نکته مهم در مورد بهره وری تیمی، وابستگی این مفهوم به متدولوژی است که تیم ها در توسعه نرم افزار از آن بهره می گیرند. اگرچه مطالعات متعددی در خصوص جنبه های مختلف بهره وری انجام شده است، اما همچنان توجه به این مسیله در مورد متدولوژی های چابک و به خصوص متدولوژی XP نیازمند تحقیقات بیشتر می باشد. مطالعه حاضر به بهره وری تیمی در متدولوژی XP پرداخته و با لحاظ اصول حاکم بر تفکر ناب، مدلی در ا ین خصوص ارایه نموده است. مدل ارایه شده اصول تفکر ناب که خود نوعی ارزش آفرینی است را با فازهای متدولوژی XP ترکیب کرده و مسیله بهره وری تیمی را مورد هدفگیری قرار داده ا ست.

Keywords:

بهره وری تیمی , متدولوژی XP , تفکر ناب , توسعه نرم افزار چابک

Authors

فرزانه توکلی هفشجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرم افزار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

تقی جاودانی گندمانی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجن، بروجن، ایران

شقایق بختیاری چهل چشمه

عضو هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران