شبیه سازی اثرات اجرای بازار آب با استفاده از مدل عامل بنیان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 589

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SMSER03_209

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

تشکیل بازارهای محلی آب، به عنوان ابزاری موثر و کاربردی در فرآیند تخصیص بهینه ی منابع آب در مناطقی که با تشدید کم آبی مواجه هستند، مطرح می شوند. قیمت گذاری آب کشاورزی از طریق ایجاد بازار آب سبب افزایش بهره وری اقتصادی آب و میزان محصول بیشتر حاصل از آب تخصیص یافته خواهد شد. در این مقاله به منظور تعادل بخشی آبخوان دشت رفسنجان، بازار آب و شبیه سازی اثرات اجرای آن با مدل عامل بنیان به وسیله نرم افزار انی لاجیک بررسی می شود. در این بازار آب، کلیه هزینه های مربوط به استحصال، انتقال و توزیع آب توسط جامعه حق آبه بران تامین می شود. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان می دهد که با مجموع 65872 بهره بردار در محدوده مطالعاتی و 525.5 میلیون متر مکعب آب مصرفی در وضع موجود، با راه اندازی بازار آب عملکرد محصول از متوسط 491 کیلوگرم در هکتار به 1154 کلیوگرم در هکتار خواهد رسید و به ازا هر بهره بردار، متوسط درآمد سرانه از 219 میلیون ریال به 350 میلیون ریال افزایش خواهد یافت. همچنین در تعامل بین عامل ها، عمده فعالیت عامل سازمان مدیریت آب در وهله اول پایش کمی و کیفی آبخوان دشت رفسنجان است و تعامل مستقیم و مناسب با تشکل های بهره برداری جهت کنترل برداشت هاست.

Authors

سارا نجار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرضیه ثمره هاشمی

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

کوروش قادری

دانشیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان