بررسی ریز ساختار و اثر عملیات حرارتی جوان سازی بر پره های توربین گازی ساخته شده از سوپر آلیاژ اینکونل 738 کم کربن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 976

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_249

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

در این مقاله ریز ساختار پره های کمپرسور توربین گازی رستون تی بی 4000 ساخته شده از سوپر آلیاژ اینکونل 738 کم کربن پس از کارکرد حدود 100 هزار ساعت مطالعه و تاثیر عملیات جوان سازی پر ریز ساختار آن بررسی شده است. بدین منظور نمونه هایی از قسمت های بالا، وسط و پایین پره با استفاده از دستگاه وایرکات، برش خورده و پس از انجام عملیات متالوگرافی، با استفاده از میکرو سکوپ های نوری و الکترونی مورد بررسی های ریز ساختاری قرار گرفتند. به منظور تحلیل دقیق تر، ریز ساختار نمونه قبل و بعد از جوان سازی با ریز ساختار یک پره نو مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات ساختاری ایجاد شده در نمونه های کار کرد عمدتا شامل تجمع کاربید های پیوسته و ض خیم در مرز دانه ها و تغییر در مورفولوژی و درشت شدن و به هم پیوستن رسوبات فاز گاما پرایم در زمینه آلیاژ می باشد و انتخاب سیکل های مناسب عملیات حرارتی جهت انجام فرآیند جوان س ازی می تواند تا حدود زیادی منجر به بهبود توزیع کاربیدها و رسوبات فاز گاما پرایم در مرزهای دانه و زمینه آلیاژ و به طور کلی نزدیک ش دن ریزساختار به پره های نو گردد.

Keywords:

ریزساختار , عملیات حرارتی جوان سازی , توربین گازی , سوپر آلیاژ اینکونل 738 کم کربن

Authors

همایون داودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه،