بررسی اثر بازدارندگی ترکیب آلی فنوتیازین بر خوردگی فولاد زنگ نزن 316 در محلول HCl 1M

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

273

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF02_016

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

تاثیر ترکیب آلی فنوتیازین به عنوان بازدارنده ی خوردگی فولاد 316 در محلول HCl یک مولار با استفاده از منحنی پلاریزاسیون و تکنیک های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازدهی ممانعت کننده با افزایش غلظت افزایش یافت. براساس مطالعات پلاریزاسیون مشخص شد که بازدارنده فنوتیازین از نوع آندی و کاتدی است. با توجه به اطلاعات امپدانس خوردگی بازدارنده روی سطح الیاژ توسط مدارمعادل آنالیز شد. جذب فنوتیازین روی فولاد میکروالیاژ از قوانین جذب همدمای لانگمیرتبعیت می کند. انرزی آزاد جذب بازدارنده نشان داد که بازدارنگی خوردگی فنوتیازین توسط فرآیند جذب فیزیکی کنترل می شود

Authors

سیدمحمد موتاب

کارشناسی ارشد،