پیش بینی وضعیت خشکسالی طی دوره 2030-2020 بر اساس ریز مقیاس های آماری خروجی مدل LARS-WG5 (مطالعه موردی: ایستگاه شهرستان اقلید)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 534

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_2134

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

بارندگی یکی از مهمترین پارامتر های هواشناسی می باشد که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظه ای به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. از آنجا که خشکسالی یکی از پیامدهای این تغییرات می باشد و همچنین بخش های مختلف جامعه مانند منابع آب،کشاورزی، شرب، صنعت، اقتصاد و ... را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا پایش و ارزیابی آن در آینده به منظور ارایه برنامه ریزی صحیح، لازم و ضروری است. برای این منظور در این تحقیق به ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی ایستگاه اقلید طی دروه 2030-2020 پرداخته شده است. در ابتدا داده های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت دو سناریوی انتشار A2 و B1 توسط مدل آماری LARS-WG5 ریز مقیاس شده و توانایی مدل در شبیه سازی اقلیم گذشته (1992-2008) برای ایستگاه مورد مطالعه شبیه سازی شده است. نتایج نشان داد که درجه حرارت منطقه در اکثر ماه های سال افزایش می یابد و این میزان افزایش در ماه های مختلف سال متفاوت است. درجه حرارت سالانه به طور متوسط در دوره 2030-2020 تحت سناریو انتشار A2و B1 به ترتیب 62/0 و 7/0 درجه سلسیوس نسبت به دوره 2008-1992 افزایش می یابد. تغییرات بارندگی ماهانه یک روند کلی صعودی یا نزولی را نشان نمی دهد. با این حال، متوسط میزان بارندگی تحت سناریو انتشار A2 با افزایش 4 درصدی و تحت سناریو انتشار B1 با کاهش 8/4 درصدی رو به رو خواهد شد. پس از آن با استفاده از داده های بارش وضعیت خشکسالی به کمک شاخص ذکر شده در مقیاس سالانه مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نتایج به دست آمده شدیدترین خشکسالی مربوط به سال 2025 سناریو B1 و سال 2021 سناریو A2 می باشد. در دوره 11 ساله شبیه سازی سناریو B1 شاهد 4 دوره خشکسالی پیوسته و سناریو A2 شاهد 6 دوره خشکی پیوسته می باشد.

Authors

علیرضا کریمی

کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب روستایی استان فارس.

رضا اسدی

معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب روستایی استان فارس.

ابراهیم محمدی کیش

رییس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب روستایی استان فارس

سید علیرضا مسعودی

کارشناس مدیریت منابع آب شهرستان اقلید.