بررسی الگوهای انتروپومتریک لب به عنوان یک مارکر تشخیصی در بیماران مرد مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 475

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-60-1_006

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

مقدمه اختلالات طیف اوتیستیک سندرمی با نقص مداوم در ارتباطات، تعاملات اجتماعی، علایق محدود وسایر علایم رفتاری می­باشد که پیش آگهی نامساعدی داشته و عوارض و مشکلات متعددی را به همراه دارد. آنتروپومتری علمی است که ابعاد خطی و زاویه های اندام های بدن را روی افراد زنده مورد سنجش قرارمی­دهد. آگاهی از ویژگی های طبیعی کیفی و کمی لب­ها ممکن است اطلاعات مفیدی در زمینه­های مدیکال انتروپومتری ارایه دهد. لذا برای شناسایی افراد و توسعه تحقیقات مدیکال انتروپومتری می­توان ازاختصاصات آنتروپومتری لب ها استفاده نمود. در این پژوهش هدف اصلی بررسی امکان ارتباط موارد فوق است. روش کار  شروع کار در یک بازه زمانی 6 ماهه از انتهای سال 1394 تا ابتدای سال 1395، تعداد 37 کودک مذکر 18-3 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیستیک و 43 کودک سالم مذکر 3-16 که دو گروه از اقوام فارس ساکن مشهد بودند مورد بررسی قرارگرفت. این افراد فاقد التهاب، تبخال ویا ناهنجاری­هایی مانند شکاف لب بودند. اندازه های آنترپومتریک عرض دهان (ch-ch)، عرض فیلتروم(cph-cph)، طول فیلتروم(sn-ls)، ارتفاع ورمیلیون لب بالا((ls-sto، ارتفاع ورمیلیون لب پایین(sto-li)، ارتفاع کل ورمیلیون(ls-li) و مساحت کل لب بر روی تصاویر کامپیوتری و توسط نرم­افزار MIP اندازه گیری شد. داده­ها توسط نرم­افزار SPSS، مدل­های همبستگی و آزمون­های ANOVA از نظر آماری بررسی شدند(001/0p<). نتایج  بررسی ابعاد لب در افراد مبتلا مذکر به اوتیسم نژاد فارس در مقایسه بین دو گروه بیمار و سالم متغیرهای عرض دهان، ارتفاع لب بالا، ارتفاع کل لب و مساحت کل لب در گروه بیماران بیشتر از گروه سالم می­باشد در حالی­که ارتفاع لب تا بینی اافراد گروه سالم از گروه بیمار بیشتر می­باشد، متغیرهای ارتفاع لب پایینی و عرض فیلتروم در دو گروه مذکور تقریبا مساوی می­باشد.

Authors

حسن شکری

دانشگاه آزاد

ناصر مهدوی شهری

استاد/دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه محرری

استادیار روانپزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران