تریاژ

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-7-1_006

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: دسته بندی بیماران و اولویت بندی آنان جهت ارایه بهتر خدمات برای بیشترین تعدا د بیماران همواره مد نظر بوده و بخصوص در حوادث که تعداد بیماران زیاد می باشد این دسته بندی میت واند جان افراد بیشتری را نجات داده و از صرف هزینه و امکانات اضافی جلوگیری نماید. در شرایط عادی نیز با توجه به افزایش تعداد مراجعات بیماران به درمانگاه ها و بیمارستان ها دسته بند ی و ارجاع صحیح بیمار به قسمت مربوطه از ازدحام و اتلاف انرژی پرسنل درمانی جلوگیری می نماید. هدف این مقاله بررسی چگونگی دسته بند ی بیماران در شرایط عادی و بحران، د ر بیمارستان و صحنه حادثه می باشد. مواد و روش ها: مقاله با توجه به مقالات و تحقیقات ارایه شده در منابع اینترنتی و مجلات علمی معتبر و همین طور کتب و مقالات موجود د ر سازمان هلال احمر تهیه شده است.یافته ها: تریاژ ممکن است در شرایط عادی و یا بحران انجام شود که هدف تریاژ در شرایط عادی اولویت بندی بیماران جهت ویزیت و انجام اقدامات درمانی و یا یافتن بیماران در مخاطره می باشد و در بحران نیز هد ف انجام بهترین خدمات برای بیشترین تعداد مجروحین است که با توجه به شرایط هر کدام، نحوه بررسی و دسته بندی بیماران می تواند متفاوت باشد. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به افزایش تعداد بیماران و همینطور بروز حوادث غیر مترقبه، جهت استفاده بهینه از پرسنل و تجهیزات انجام تریاژ لازم می باشد و برای انجام این امر باید به تربیت پرسنل متخصص (شامل پزشک عمومی یا پرستار با پنج سال سابقه کار د ر اورژانس) وآماده نمودن محیط بیمارستان ها اقدام نمود. با توجه به نقش نیروهای مسلح در حوادث و جنگ، آموزش و آماده سازی این قشر امری لازم و ضروری بنظر می رسد.

Authors

سید امیر حسین پیشگویی

عضو هییت علمی دانشکد ه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گروه دا خلی و جراحی