بررسی تاثیر میزان COD اولیه و PH در تصفیه فاضلاب پتروشیمی به روش فوتوالکتروفنتون

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 675

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF05_094

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

Abstract:

در این مطالعه فرآیند فوتوالکتروفنتون در مقیاس آزمایشگاهی بر روی پساب واقعی برای کاهش آلودگیهای آلی بررسی گردیده. در این آزمایش ml 150 از پساب اولیه در COD اولیه 1000، 750 و 500 تهیه گردید و در حضور دو لامپ UV-C با قدرت 8 وات و همزن مغناطیسی با سرعت rpm 300 و یک منبع تغذیه با ولتاژ 5 ولت ثابت با دو الکترود آهن و گرافیت در مدت زمان 120 دقیقه در pH های 3، 5 و 7 مورد تصفیه قرار گرفت. نتایج از بخش بهینه سازی نرم افزار بهصورت COD(i)=575.942 و pH=6.85 حاصل گردید. میزان حذف در این شرایط %60/92 به دست آمد.

Authors

پروانه ایزدخواه

دانشجوی کارشناسی ارشد

مرضیه لطفی

استادیار گروه مهندسی شیمی