بهبود خط تولید و تجزیه و تحلیل آن بر مبنای شبیه سازی کامپیوتر

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 550

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF01_035

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1398

Abstract:

با توجه به اینکه شرکتها وکارخانه ها در پی بهبود و بهره وری هستند ، تا میزان تولیدات خود را افزایش دهند و بهره وری مطلوب تری نسبت به قبل پیدا کنند . دراین مقاله سعی شده است که، با استفاده از شبیه سازی و استفاده از طرح عاملی در تولیدات یک شرکت بسته بندی تغییراتی ایجاد کرد. در ابتدا روند تولید توسط نرم افزار ارنا شبیه سازی شده و توسط آزمون آماری تعین اعتبار شد. عوامل موجود در بهبود روند تولید شناسایی شده و با طرح عاملی مو ثرترین عوامل شناسایی شد. سپس سطحهایی از عوامل در نظرگرفته شده و با نرم افزار مینی تب سطوح عوامل بررسی می شود. نمودارهای اثرات متقابل و اثرات اصلی در تجزیه و تحلیل عوامل کمک کرده تا بهترین ترکیب ممکن از عوامل حاصل شود.

Authors

زهرا بیرامی جهان

کارشناسی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

اردلان فیلی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

پیام فرهادی

دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران