بررسی هیستولوژیکی برهم کنش میان سلول های بنیادی مزانشیمی رت ویستار با ماتریکس لثه انسان در شرایط آزمایشگاهی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 359

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDS-36-1_008

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1398

Abstract:

مقدمه: ماتریکس خارج سلولی بافت های طبیعی را می توان برداشت و به عنوان داربست زیستی برای بازسازی بافت ها و اندام ها بکار برد. در این مطالعه از ماتریکس سلول زدایی شده بافت لثه انسان، به عنوان داربستی جهت بررسی برهم کنش های هیستولوژیک میان سلول های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از مغز استخوان رت ویستارو ماتریکس خارج سلولی بافت لثه انسان، استفاده گردید. مواد و روش ها: برای وصول به این هدف، ابتدا بافت های لثه انسان با استفاده از دو شوینده سدیم دودسیل سولفات (SDS) و تریتون X-100 سلول زدایی شدند. پس از مراحل شستشو و استریلیزاسیون، داربست ها به سه گروه تقسیم شدند: گروه کم تراکم (LD) که با cells /cm2 104×8 سلول و گروه پرتراکم (HD) که با cells /cm2105×8 سلول کشت شدند و گروه کنترل (C) که بدون سلول در محیط کشت نگه داشته شد. از داربست های تهیه شدهقبل و پس از گذشت 1، 2 و 4 هفته از کشت با سلول های مزانشیمی، مقاطع میکروسکوپی تهیه و با استفاده از هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. معنی داری تغییرات تراکم سلولی داربست های سلولی به روش Repeated measure ANOVA و پس آزمون مقایسه میانگین ها به طور درون و برون گروهی بررسی شد و همچنین تعدادی از نمونه های لثه قبل و پس از فرآیند سلول زدایی مورد مطالعات میکروسکوپ الکترونی نگاره قرار گرفتند. یافته ها: مطالعه هیستولوژیک داربست ها پس از سلول زدایی نشان داد که هسته ها و اجزای سلولی به طور کامل از بافت حذف شده اند. بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره مشخص کرد که طی فرآیند سلول زدایی، رشته های کلاژن در بافت همبند سالم مانده است. مطالعه داربست ها 1، 2 و 4 هفته پس از کشت نفوذ سلول های بنیادی مزانشیمی در داربست، مهاجرت سلول ها به سمت پاپیلاهای بافت همبند و تشکیل ساختارهای شبه اپیتلیوم را نشان داد. آنالیزهای آماری مشخص کرد که تراکم سلولی در داربست های گروه HD به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر از گروه LD بود. تراکم سلولی در هر دو گروه LD و HD در هفته دوم افزایش معنی دار و در هفته چهارم کاهش معنی داری یافت. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که داربست حاصل از ماتریکس لثه انسان می تواند بستر مناسبی جهت بررسی رفتارهای سلولی طی ترمیم زخم های دهانی در شرایط آزمایشگاهی باشد.

Keywords:

Authors

زهرا یارجانلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر مهدوی شهری

استاد گروه زیست شناسی، گروه تحقیقاتی سلول های بنیادی، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

مریم مقدم متین

دانشیار گروه زیست شناسی، گروه تحقیقاتی سلول های بنیادی، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

مسعود فریدونی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Itoiz ME, Carranza FA. The gingiva. In: Newman MG, Takei ...
 • Seo BM, Miura M, Gronthos S, Bartold PM, Batouli S, ...
 • Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science 1993; 260(5110): 920-6. ...
 • Chapekar MS. Tissue engineering: Challenges and opportunities. J Biomed Mater ...
 • Butler CE, Navarro FA, Park CS, Orgill DP. Regeneration of ...
 • Jansen RG, van Kuppevelt TH, Daamen WF, Kuijpers-Jagtman AM, Von ...
 • Stark HJ, Boehnke K, Mirancea N, Willhauck MJ, Pavesio A, ...
 • Izumi K, Ferinberg SE, Iida A, Yoshizawa M. Intraoral grafting ...
 • Kataoka T, Umeda M, Shigeta T, Takahashi H, Komori T. ...
 • Clark JM, Saffold SH. Decellularized dermal grafting in cleft palate ...
 • Moharamzadeh K, Brook IM, Van Noort R, Scutt AM, Smith ...
 • Gilbert TW, Sellaro TL, Badylak SF. Decellularization of tissues and ...
 • Salmerón-Sánchez M, Altankov G. Cell-protein-material interaction in tissue engineering. In: ...
 • Couchman JR, Austria MR, Woods A. Fibronectin-cell interactions. J Invest ...
 • Francesco R, Antonio G, Manlio B, Alfonso B. From cell-ECM ...
 • Wu Y, Chen L, Scott PG, Tredget EE. Mesenchymal stem ...
 • Tran CT, Huynh DT, Gargiulo C, Nguyen PT, Tran TT, ...
 • Helary C, Ovtracht L, Coulomb B, Godeau G, Giraud-Guille MM. ...
 • Dar A, Shachar M, Leor J, Cohen S. Optimization of ...
 • نمایش کامل مراجع