بررسی نقش IFRS و XBRL در گزارشگری مالی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 929

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAAC17_053

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398

Abstract:

هدف: از تحولات شگرفی که درزمینه گزارشگری مالی و فناوری اطلاعات رخداده است، می توان به IFRS و XBRL اشاره نمود. پژوهشگران متعددی بر این باورند که IFRS موجب کارایی موثر بازارهای مالی و ارائه اطلاعات باکیفیت می شود همچنین محققان زیادی تاکید دارند XBRL انقلابی در گزارشگری مالی است و موجب می شود اطلاعات مالی به موقع برای اتخاذ تصمیم گیری های مهم فراهم شود که از مصادیق بارز فرضیه بازار کاراست. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی به کارگیری همزمان IFRS و XBRL و نقش آن در گزارشگری مالی است. روش شناسی: مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تجزیه وتحلیل توصیفی به بررسی هدفمند موضوع در بخش های مختلف 3. پیشینه، ضرورت و مفهوم XBRL و 2. فرضیه بازار کارا 3. XBRL و و ویژگی های کیفی گزارشگری مالی 4. XBRL و بهبود کیفیت ارائه گزارشگری مالی، 5. طبقه بندی گزارشگری مالی و ارائه مفاهیم حسابداری در XBRL و 6. سازگاری XBRL با IFRS و 7. به کارگیری IFRS و IFRS در ایران می پردازد. نتیجه گیری: به طورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان از افزایش اهمیت XBRL برای دستیابی به اهداف IFRS دارد. در این راستا تاکید می شود گزارشگری مالی از قالب سنتی HTML و PDF به سمت پیاده سازی XBRL حرکت کند و امکان تبادل و استخراخ خودکار داده ها برای تحلیل گران و سرمایه گذاران فراهم گردد. به نظر می رسد رویکرد به کارگیری همزمان IFRS و XBRL موجب کارایی بیشتر گزارشگری مالی در سراسر جهان و ایران خواهد شد. ازاین رو به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود دستورالعمل خاصی را برای به کارگیری این رویکرد توسط شرکت های بزرگ جهت بسترسازی طی سال های آتی موردتوجه قرار دهد.

Authors

حسن یزدیفر

پروفسور حسابداری، دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان

محسن دهمرده قلعه نو

مربی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سیستان و بلوچستان، ایران

فاطمه صفری سرچاه

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران

حمید زارعی

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابرس دیوان محاسبات فارس، ایران