روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازیتقویم علمی ایران

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی

سالروز تولد این پزشک شهیر مسلمان و ایرانی به عنوان روز بزرگداشت این شخصیت برجسته علمی نامگذاری شده است.

به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمی‌دان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است.