روز جهانی داروینتقویم علمی ایران

روز جهانی داروین

روز جهانی داروین، جشنی مناسبت سالگرد تولد چارلز داروین در ۱۲ فوریه ۱۸۰۹ است. در این روز برنامه‌هایی توسط نهادهای مختلف برای یادآوری نقش برجسته داروین در علم و ترویج علم به صورت کلی برگزار می‌شود.

در زیست‌شناسی هیچ جیز بدون نظریه فرگشت معنی پیدا نمیکند

دوازده نکته در مورد فرگشت:
۱- فرگشت چیست؟ تمام موجودات زنده جد مشترک دارند. نسل‌های بعدی موجودات تغییراتی در ژنتیک خود دارند که در صورت تطابق بیشتر با محیط، فراوانی آنها بیشتر می‌شود.
۲- فرگشت انتخاب غیر‌تصادفی تنوع تصادفی است!
۳- فرگشت نیاز به زمان طولانی دارد ولی در موارد خاص در زمانی کوتاه در بعصی گونه.ها مشاهده شده است.
۴- فرگشت توانایی توضیح پیدایش عضو پیچیده‌ای مانند چشم را دارد.
۵- ایجاد گونه جدید گرچه نیاز به زمان طولانی دارد، مثال‌هایی از آن در زمان کوتاه دیده شده است.
۶- فرگشت بقاء بهترین نیست، بقاء به اندازه کافی خوب، است.
۷- فرگشت مواردی را که زیان واضح ندارند حذف نمی‌کند (نوک پستان مرد)
۸- فرگشت با اصل دوم ترمودینامیک سازگار است.
۹- فرگشت توانایی تولید اطلاعات جدید دارد.
۱۰- انسان از میمون ایجاد نشده است. انسان و میمون، جد مشترک دارند.
۱۱- فرگشت در انسانها هم مشاهده می‌شود.
۱۲- فرگشت هدف غایی ندارد. هیچ موجودی تکامل‌یافته‌تر از بقیه نیست

Darwin Day is a celebration to commemorate the birthday of Charles Darwin on 12 February 1809. The day is used to highlight Darwin's contributions to science and to promote science in general. Darwin Day is celebrated around the world