Speech: جشنواره ملی سلامت دانشجویان

National Student Health Festival

جشنواره ملی سلامت دانشجویان روز دوشنبه، 15 اسفند، 1401 توسط جشنواره ملی سلامت دانشجویان در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Health

برگزار کننده: جشنواره ملی سلامت دانشجویان

آموزش، پژوهش و فناوری ایده ها و تجارب نوآورانه تولیدات رسانه ای هنرهای تجسمی فضای مجازی

درج در سایت: 9 آذر 1401 - تعداد مشاهده 610 بار