Course: دوره مکالمات روزمره برای دانشجویان

دوره مکالمات روزمره برای دانشجویان روز پنجشنبه، 13 بهمن، 1401 لغایت پنجشنبه، 18 اسفند، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آل طه در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Language and Linguistics

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
دوره مکالمه روزمره برای دانشجویان
درج در سایت: 9 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 388 بار