2nd national coference on safety and infection control and prevention of treatment centers

2nd national coference on safety and infection control and prevention of treatment centers روز پنجشنبه، 22 خرداد، 1399 توسط دانشگاه شهید بهشتی, دانشگاه شهيد بهشتي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

2nd national coference on safety and infection control and prevention of treatment centers

Hold place: تهران
Year: 1399
Document ID: ISPMC02

توضیحات کنفرانس

محورهاي تخصصي ايمني:

  ايمني در اورژانس

 ايمني در بخش هاي عمومي

  ايمني در بخش هاي جراحي

  ايمني در كودكان

  ايمني در كاركنان مراكز خدمات درماني

  آموزش ايمني – مديريت ايمني

  فرهنگ ايمني در كاركنان

  فرهنگ ايمني در بيماران

  نقش ايمني در بهبودي

  نقش ايمني در پيشگيري از بيماريهاي جديد

  نقش ايمني در پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني

  ابزار هاي مورد استفاده در ايمني

  ايمني و مديريت

 

محور هاي  تخصصي كنترل و پيشگيري عفونت:

   كنترل عفونت در مراكز  درماني

   شستن دست در مراكز درماني

   آموزش كنترل عفونت

  سنجش كنترل عفونت

  انگيزش و كنترل عفونت

  مديريت كنترل عفونت

create: 5 May 2020 - view 4319