Workshop: دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

The second workshop on research methods and essay writing

دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی روز جمعه، 10 شهریور، 1402 لغایت دوشنبه، 10 مهر، 1402 توسط آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا در شهر مشهد استان خراسان رضوی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Education

برگزار کننده: آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا
آشنایی کامل با مفاهیم روش تحقیق در تنظیم و نگارش مقاله علمی از قبیل چگونگی نگارش بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت و پیشینه یابی. انواع روشها، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها.
معرفی سخنرانان: دکتر وحیدحجتی نیکو مدرس دانشگاه و پژوهشگر کارآفرین برتر کشور در فعالیت های پژوهشی
درج در سایت: 28 مرداد 1402 - تعداد مشاهده 169 بار