همایش ملی ملزومات، سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان

National conference on requirements, mechanisms and the plan of the third model of Muslim women

National conference on requirements, mechanisms and the plan of the third model of Muslim women روز دوشنبه، 30 مهر، 1403 توسط موسسه آموزش عالی حوزی الزهرا سلام الله علیها, با مشارکت مدیریت حوزه‌های علمیه خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Ahvaz برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

National conference on requirements, mechanisms and the plan of the third model of Muslim women

تاریخ برگزاری: 30 مهر 1403

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 خرداد 1403
محل برگزاری: اهواز
سال برگزاری: 1403
شناسه ملی این کنفرانس: CRORMW01

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

محور اول: ملزومات الگوی سوم زن مسلمان
تعریف مفهومی و عملیاتی الگوی سوم زن مسلمان
الگوی سوم زن و همسرگزینی و ازدواج
الگوی سوم زن وتربیت نسل انقالبی
الگوی سوم زن وتربیت اجتماعی
الگوی سوم زن و خدمات اجتماعی
الگوی سوم زن و نظارت اجتماعی
الگوی سوم زن و معنویت گرایی
الگوی سوم زن و امنیت در خانواده واجتماع
الگوی سوم و مسئولیت های سیاسی زنان
الگوی سوم و مسئولیت های اقتصادی زنان
الگوی سوم، فرصت های اشتغال و نقش¬های خانگی زن
الگوی سوم و مسئولیت های علمی – فرهنگی زنان
الگوی سوم زن مسلمان در رسانه های غربی

الگوی سوم زن مسلمان وعفاف و حجاب
الگوی سوم زن مسلمان و نقش ایشان در تحقق تمدن اسالمی
الگوی سوم زن مسلمان زن وتربیت نسلی انقالبی
الگوی سوم زن مسلمان و نقش ایشان در ترویج معنویت در جامعه
الگوی سوم زن مسلمان و نقش ایشان در پیشرفت علمی
الگوی سوم زن مسلمان و نقش ایشان در پیشرفت اقتصادی
الگوی سوم زن مسلمان و نقش ایشان در ارتقاء نظم و امنیت جامعه
الگوی سوم زن مسلمان و نقش ایشان در ایجاد وحدت وتفرقه زدایی
ابعاد مختلف ،ساختار ، نمونه عینی، تمدن سازی درالگوی سوم زن مسلمان
تساوی جنسیتی تمدن غربی والگوی سوم زن مسلمان
مدل های زوجیت تمدن غربی ،والگوی سوم زن مسلمان
نظریه پردازی وارائه قرآنی الگوی سوم زن مسلمان
اندیشه ،شاخص ها،کارکرد شخصیت حضرت زهرا (س) والگوی سوم زن مسلمانان
کنش دختری، همسری، مادری، تمدن غربی والگوی سوم زن مسلمان
محور دوم : سازوکارهای تحقق الگوی سوم زن مسلمان
الگوی سوم و مسئولیتهای آموزشی وتربیتی حاکمیت
الگوی سوم و مسئولیتهای حمایتی و خدماتی حاکمیت
الگوی سوم و مسئولیت¬های تقنینی و قضایی حاکمیت
الگوی سوم و مسئولیت حاکمیت در امر عفاف و حجاب
خوشایندسازی، الگوسازی وهنجارسازی حجاب
طراحی مدل راهبردی تحقق الگوی سوم زن مسلمان
راهکارهای حضور موثر زنان در شبکه های اجتماعی مطابق الگوی سوم زن مسلمان
راهکارهای دستیابی به الگوی سوم زن مسلمان در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی
راهکارهای صدورالگوی سوم زن مسلمان به جهانیان
مستندات قرآنی و حدیثی راهکارهای متعالی زن مسلمان
استفاده از ظرفیتهای زنان فعال، متفکر و نخبه مسلمان در جهت ترویج الگوی سوم زن مسلمان
ساز و کارهای بهره گیری از ظرفیت های زن مسلمان درحکمرانی مسائل اجتماعی
راهکارهای دستیابی به الگوی سوم زن مسلمان در منظومه فکری مقام معظم رهبری
راهکارهای تبیین مفهوم مادری و همسری در الگوی سوم زن مسلمان
راهکارهای دستیابی به الگوی زن مسلمان موفق در ایفای نقش های اجتماعی
راهکارهای حضور موثر زن مسلمان در فضای مجازی
راهکارهای حضور موثر زن الگو در رسانه های نمایشی
راهکارهای دستیابی به الگوی سوم زن مسلمان موفق در عرصه اقتصادی
راهکارهای حضور موثر زنان مسلمان در مواجه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه زنان
راهکارهای حمایتی از زنان مسلمان در فرزندآوری سالم
راهکارهای مشارکت بانوان مسلمان درارتقاء و نوآوریهای علمی
راهکارهای سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی درسالمت و بهداشت روانی زنان مسلمان
راهکارهای ارتقاء طرح های کاربردی در حوزه سالمت و بهداشت زنان مسلمان
محورسوم: موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان
خالها و تعارضهای هویتی زنان در مسئله عفاف و حجاب
ساختارهای معیوب عفاف ستیز
تهاجم فرهنگی دشمن علیه عفاف و حجاب زن مسلمان
تعارض اشتغال و نقشهای زن درخانواده
لگوی سوم زن و چالشهای تربیت دختران
الگوی سوم زن و چالشهای رسانه ها و فضای مجازی
زنان و آسیبهای همسرگزینی و ازدواج
حجاب و عفاف زن مسلمان وتقابل رسانهای غرب
موانع معرفتی هویت زن مسلمان معاصربا الگوی سوم زن
موانع تعارض هویت فردی زن مسلمان با االگوی سوم زن
موانع هویت جنسی زن مسلمان معاصربا الگوی سوم زن
موانع هویت فردی زن مسلمان درمواجهه با رسانه در الگوی سوم
موانع عفاف وحجاب وهویت فردی با الگوی سوم زن
موانع روانشناختی زن مسلمان معاصربا الگوی سوم
موانع وتاثیرالگوهای نوظهور خانواده بر زن مسلمان معاصرو الگوی سوم
موانع وچالش های خشونت بر زن مسلمان معاصردر الگوی سوم زن
موانع حضور اجتماعی زن والگوی سوم زن
عدم همیاری شوهردر اداره منزل
بی اعتمادی وبد گمانی شوهربه همسر
بی اعتمادی به توانایی زن
بهره جویی ابزاری از زن
موانع حضورفرهنگی زن والگوی سوم زن
وجود الگوهای رفتاری وکلیشه ای فرهنگی قومیت ها
وجود الگوهای فرهنگی حاکم در برخی مناطق
محور ویژه: الگوی سوم زن مسلمان و اقتضائات استان خوزستان
الگوی سوم زن و سنتهای خانوادگی اقوام، ظرفیتها و تهدیدها در استان خوزستان
الگوی سوم زن و اقتضائات فرهنگی و قومیتی، آداب ورسوم استان خوزستان
تجلی حضور موفق زنان خوزستانی در عرصه زندگی؛ فرهنگ و سیاست
تحلیل وضعیت قوت ها و فرصت های زنان مسلمان در استان خوزستان
تحلیل ضعف ها، تهدیدات و چالش های زنان مسلمان در استان خوزستان

درج در تقویم: 2 دی 1402 - تعداد مشاهده 2968 بار