Speech: «تلفیق کاهش ریسک سوانح در برنامه های توسعه ای»

«تلفیق کاهش ریسک سوانح در برنامه های توسعه ای» روز چهارشنبه، 25 بهمن، 1402 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی و مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح (اپدیم) در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Management، Health Policy

برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی, کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی, مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح (اپدیم)
این نشست با حضور سخنرانان ذیل برگزار می گردد: دکتر مصطفی محقق هماهنگ کننده ارشد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح (اپدیم) خانم آنجلیکا پلنیتز مدیر حکمرانی ریسک و کاهش ریسک سوانح و بازیابی برای ایجاد تاب آوری، سازمان برنامه توسعه ملل متحد دکتر لیلا سالارپور گودرزی کارشناس اقتصادی دفتر جنوب و جنوب غرب آسیا اسکاپ دکتر عبدالرضا سعادت مدیرکل نقشه برداری زمینی و بنیادی سازمان نقشه برداری کشور شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی به شرکت کنندگانی که حداقل نیمی از نشست (۶۰ دقیقه) در وبینار حضور داشته باشند، اعطا خواهد شد. علاقه مندان به این نشست می توانند از طریق https://eseminar.tv/wb۱۳۴۴۷۷ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
معرفی سخنرانان: دکتر مصطفی محقق هماهنگ کننده ارشد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح (اپدیم) آنجلیکا پلنیتز مدیر حکمرانی ریسک و کاهش ریسک سوانح و بازیابی برای ایجاد تاب آوری، سازمان برنامه توسعه ملل متحد دکتر لیلا سالارپور گودرزی کارشناس اقتصادی دفتر جنوب و جنوب غرب آسیا اسکاپ دکتر عبدالرضا سعادت مدیر کل نقشه برداری زمینی و بنیادی سازمان نقشه برداری
درج در سایت: 23 بهمن 1402 - تعداد مشاهده 144 بار