خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 480
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 453
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 46
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

اثر بخشی درمان شناختی_رفتاری و وجودی بر افزایش سلامت عمومی دانشجویان نوشته عباس قدرتی تبتیتاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر اضطراب امتحان دانشجویان نوشته عباس قدرتی تبتیInvestigation of Occupational Stress and Depression among Nurses in COVID- ۱۹ Wards Compared to other Ward: A Study in Imam Reza Hospital of Mashhad in ۲۰۲۱ نوشته Nayyereh KasiriThe Importance of Family Communication and Its Role in Strengthening Parent-Child Relationships نوشته Ali Abbaszade-cheraghealiارائه الگوی استقرار پزشکی از راه دور در بیمارستانهای منتخب جنوب شرق ایران با استفاده از روش فراترکیب نوشته یوسف مهدی پوربررسی تاثیر گیاه خرنوب بر پارامترهای مایع منی و ناباروری مردان در مطالعات تجربی انسانی و حیوانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک نوشته مروارید ایرانیThe life cycle of nursing organizations and role development in Iran: A situational analysis نوشته Kheizaran MiriThe Role of Gut Microbiota on the metabolic and inflammatory biomarkers in Cardiovascular Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis نوشته Reza GhasemiThe Association of Overweight and Obesity with Menarche Age in Girls Aged ۱۱-۱۵ Years in Iran; A Cross-sectional Study نوشته Naseh Pahlavaniمولفه های اخلاق سازمانی اساتید بالینی در بیمارستان های آموزشی: رویکرد تحلیل مضمون دیدگاه دانشجویان نوشته یوسف مهدی پورIdentification of Carbapenemase within Class ۱ Integron Structure in Intrinsically Colistin-resistant Enterobacteriaceae نوشته Omid AziziEffect of Different Activation Mechanism of T Cells on Immunoregulatory Properties of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells نوشته Masoomeh Masoomikarimi ۱Enhancing Patient Outcomes through Clinical Reasoning: A Review of OPT Model in Nursing Care نوشته Ali Abbaszade cheraghealiطراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی امدادگران و نجاتگران هلال احمر شهر تهران نوشته یوسف مهدی پورThe Effectiveness of Clinical Education Models in Developing Practical Skills of Medical Students: A Comprehensive Review نوشته Ali Abbaszade-cheraghealiAn Empirical Transmitted EPID Dosimetry Method using a Back-Projection Algorithm نوشته F Shahediبررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی استان خراسان شمالی در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی در سال ۱۳۹۱ نوشته محسن یعقوبی و سید حسن شریفیارتباط بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد؛ سال ۱۳۹۲ نوشته محسن یعقوبیشیوع خود درمانی و برخی عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه های بجنورد در سال ۱۳۹۱ نوشته محسن یعقوبینقش عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی در درگیری عروق کرونر؛ یک مدل پیش بینی کننده در مطالعه ی آنژیوگرافیک نوشته محسن یعقوبی