ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

تعداد مقالات
421 مقاله
کل صفحات
2761
درصد اصل مقالات
90%
کل استنادات
106
کل دریافت مقالات
7000
کل نمایش مقالات
376215
متوسط استناد مقاله
25.18
کل نویسندگان
1149
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:5 خرداد 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1387
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
پژوهشگران ارائه کننده: 165
تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل صفحات: 430
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 121077
تعداد دریافت مقاله: 1745
تعداد ارجاعات: 44
روز برگزاری:11 خرداد 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
پژوهشگران ارائه کننده: 178
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 435
تعداد مقاله کامل: 63
تعداد نمایش مقالات: 53644
تعداد دریافت مقاله: 983
تعداد ارجاعات: 25
روز برگزاری:3 خرداد 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
پژوهشگران ارائه کننده: 209
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 446
تعداد مقاله کامل: 64
تعداد نمایش مقالات: 56589
تعداد دریافت مقاله: 1218
تعداد ارجاعات: 14
روز برگزاری:23 خرداد 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
پژوهشگران ارائه کننده: 198
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 499
تعداد مقاله کامل: 64
تعداد نمایش مقالات: 47537
تعداد دریافت مقاله: 850
تعداد ارجاعات: 12
روز برگزاری:20 خرداد 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
پژوهشگران ارائه کننده: 206
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 460
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 61711
تعداد دریافت مقاله: 1438
تعداد ارجاعات: 9
روز برگزاری:5 خرداد 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
پژوهشگران ارائه کننده: 193
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 491
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 35657
تعداد دریافت مقاله: 766
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:10 خرداد 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support