سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

3rd National conference on eLearning in Medical eduction

3rd National conference on eLearning in Medical eduction روز سه شنبه، 27 بهمن، 1388 لغایت پنجشنبه، 29 بهمن، 1388 توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر Mashhad برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

3rd National conference on eLearning in Medical eduction

محل برگزاری: مشهد
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: NCELME03

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش عبارتند از:
 
- بكارگيري web2 در يادگيري الكترونيكي
1. استفاده هاي كاربردي براي آموزش الكترونيكي
2. مزاياي آموزشي استفاده از web2
3. دانشجو محوري و آموزش الكترونيكي – ابزارها و راهبردها

- راهبردهاي تجاري سازي و كارآفريني در آموزش مجازي
1. ابزارهاي درآمدزايي و توسعه دانشگاهي
2. روش هاي جلب مشتري و گسترش سازمان هاي آموزشي

- تجربيات استقرار آموزش الكترونيك در بخش خصوصي و دولتيدر زمينه هاي
1. آموزش مداوم
2. آموزش ضمن خدمت كاركنان
3. آموزش دوره هاي تحصيلي دانشگاهي
4. آموزش عمومي

-  معرفي ابزار ها و فناوري ها در آموزش الكترونيكي
1. نرم افزار هاي مديريت محتواي آموزشي
2. نرم افزار ها و محيط هاي ساخت محتوا هاي آموزشي
3. نرم افزار هاي برگزاري كلاس هاي زنده و غير زنده مبتني بر وب
4. سخت افزار هاي مرتبط با استوديوهاي ضبط و ساخت محتواهاي آموزشي
5. سخت افزار هاي مرتبط با برگزاري كلاس ها و جلسات آموزشي همزمان (زنده)

- نقاط ضعف و قوت آموزش الكترونيكي
1. كيفيت آموزش
2.  سهولت و سرعت ارائه محتوا
3. توجيه اقتصادي
4. مسائل فرهنگي

- مديريت جايگزيني تدريجي سيستم هاي آموزش سنتي با آموزش الكترونيك
1. چالش هاي احتمالي - راهكار هاي پيشنهادي
2. برنامه ريزي استراتژيك محلي
3. فرهنگ سازي: آموزش اساتيد در خصوص آموزش الكترونيكي
4. تحليل تجربيات داخلي و خارجي در اين زمينه
5. نيازها و چالش ها در زمينه فراگيران و آموزش گيرندگان

درج در تقویم: 19 شهریور 1388 - تعداد مشاهده 10410 بار