The 18th annual seminar and training workshop on aerospace structures

The 18th annual seminar and training workshop on aerospace structures روز شنبه، 31 فروردین، 1392 لغایت پنجشنبه، 12 اردیبهشت، 1392 توسط جهاد دانشگاهی, انجمن سازه های فضا کار ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر Kerman برگزار می شود.

Info

The 18th annual seminar and training workshop on aerospace structures

Hold place: کرمان
Year: 1392
Document ID: FAZAKAR18

توضیحات کنفرانس

جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارند در چارچوب تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه Surrey  انگلستان هجدهمین دوره فشرده و کارگاه آموزشی توسط آقای پروفسور هشیار نوشین ، با همکاری عده ای از اساتید برجسته کشور از تاریخ ۹۲/۰۱/۳۱ به مدت ۲ هفته در محل دانشگاه جهاددانشگاهی استان کرمان واقع در مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان برگزار نمایند.
ارزش درس مزبور معادل ۳ واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بوده و از طرف معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر و جهاد دانشگاهی استان کرمان گواهی شرکت در دوره، برای شرکت کنندگان، صادر خواهد شد. در ضمن دانش آموختگان رشته های ذینفع و علاقه مندان نیز می توانند در دوره مزبور شرکت نمایند و در صورت کسب حداقل امتیاز آزمون نهایی گواهی شرکت در دوره فوق صادر خواهد شد.

 

create: 13 March 2013 - view 8961