نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی روز چهارشنبه، 20 شهریور، 1392 لغایت پنجشنبه، 21 شهریور، 1392 توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر Zahedan برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

محل برگزاری: زاهدان
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: PSPS09

توضیحات کنفرانس

با ياري خداوند متعال دانشكده رياضي دانشگاه سيستان و بلوچستان نهمين سمينار دو سالانه احتمال و فرآيندهاي تصادفي را  با همكاري انجمن آمار ايران و در راستاي اهداف سال جهاني آمار؛  روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه، 20و 21 شهريور 1392 ( 11و12 سپتامبر 2013)  برگزار خواهد كرد.


 

محورهاي سمينار:

مباني احتمال:
- نظريه اندازه احتمال
- نظريه احتمال در ساختارهاي جبري و توپولوژيكي
- احتمال هندسي
- احتمال فازي
- ساير موارد در اين زمينه
 
فرآيندهاي تصادفي:
- فرآيند هاي ماركوف
- فرآيندهاي شاخه اي
- فرآيندهاي وينر و نفوذ
- فرآيندهاي تجديد
- نظريه صف
- مارتينگل ها
- ساير موارد در اين
زمينه
 
قضاياي حدي:
- قانون اعداد بزرگ
- قضاياي حد مركزي
- نظريه انحرافات بزرگ
- نظريه نمونه هاي بزرگ
- ساير موارد در اين زمينه
 
آناليز و هندسه تصادفي:
- انتگرال هاي تصادفي
- معادلات ديفرانسيل تصادفي
- معادلات انتگراي تصادفي
- معادلات و عملگر هاي تصادفي
- كاربرد اناليز تصادفي
- ساير موارد در اين زمينه
 
نظريه توزيع ها و قابليت اعتماد:
- نامساويها و ترتيب هاي تصادفي
- تابع مفصل و وابستگي ها
- تابع مشخصه و تبديلات ديگر
- توزيع هاي پايدار و بي نهايت بخش پذير
- نظريه فازي در ارتباط با توزيع ها
- نظريه آماره هاي ترتيبي
- ساير موارد در اين زمينه
 
روش هاي محاسباتي احتمالاتي وفرآيندهاي تصادفي:
- استباط آماري فرآيندهاي تصادفي
- سريهاي زماني
- تحليل طيفي
- ميدان هاي تصادفي و تحليل تصاوير
- فرآيندهاي فضايي
- برنامه ريزي تصادفي
- رياضيات مالي تصادفي
- سيستمهاي تصادفي و كنترل
- ساير موارد در اين زمينه
 
ساير زمينه هاي احتمالاتي و فرآيندهاي تصادفي:
- تحليل بقا
- نظريه اطلاع
- اندازه هاي اطلاع
- آنتروپي
- نظريه بازيها
- آناليز تركيبي
- ساير موارد در اين زمينه
 

درج در تقویم: 17 فروردین 1392 - تعداد مشاهده 11693 بار