دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران روز سه شنبه، 9 اردیبهشت، 1393 لغایت چهارشنبه، 10 اردیبهشت، 1393 توسط انجمن انرژی بادی ایران, انجمن علمي انرژي بادي ايران در شهر Tehran برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس انرژی بادی ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1393
شناسه ملی این کنفرانس: IWEC02

توضیحات کنفرانس

اهداف كنفرانس:

- توسعه فرهنگ استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير به خصوص باد
- آشنايي مديران و كارشناسان با آخرين دستاوردهاي علمي ــ تخصصي در استفاده از انرژي بادي
- تشويق پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي به تحقيق در موضوعات مرتبط با استفاده از انرژي بادي
- آشنايي با آخرين فناوري‌ها در استفاده از انرژي بادي
- جلب مشاركت سرمايه‌گذاران در توسعه استفاده از انرژي بادي در كشور
- آشنايي با فعاليت‌هاي مرتبط در ساير كشورهاي جهان
- جلب همكاري صنعتگران براي بومي كردن فناوري‌هاي مرتبط

محورهاي كنفرانس:

- مدل‌هاي تامين مالي طرح‌هاي توليد برق بادي
- مكانيزم‌هاي قيمت‌گذاري و الگوهاي تشويقي برق بادي
- زير ساخت‌هاي قانوني، اقتصادي و اجرايي توسعه صنعت بادي
- توسعه فنآوري انرژي بادي متناسب با استعدادهاي بومي كشور
- الگوهاي مشاركت صنايع كشور در آينده انرژي بادي
- تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه انرژي بادي


رئيس كنفرانس: دكتر محمد دور علي
دانشگاه شريف
دبير كميته اجرايي: دكتر علينقي سلماني
دانشگاه امام حسين  
دبير كميته علمي: دكتر سيد هاشم اورعي
دانشگاه صنعتي شريف  
 

درج در تقویم: 23 بهمن 1392 - تعداد مشاهده 6867 بار