ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

تعداد مقالات
594 مقاله
کل صفحات
4706
درصد اصل مقالات
90%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
2442
کل نمایش مقالات
144963
متوسط استناد مقاله
0.00
کل نویسندگان
1240
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:27 تیر 1397
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)
پژوهشگران ارائه کننده: 255
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 753
تعداد مقاله کامل: 104
تعداد نمایش مقالات: 39147
تعداد دریافت مقاله: 905
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:22 اسفند 1397
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 95
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات: 380
تعداد مقاله کامل: 45
تعداد نمایش مقالات: 11601
تعداد دریافت مقاله: 164
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 تیر 1398
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 152
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 609
تعداد مقاله کامل: 69
تعداد نمایش مقالات: 20364
تعداد دریافت مقاله: 555
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 148
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 563
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 20100
تعداد دریافت مقاله: 250
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:10 اسفند 1398
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1398
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 74
تعداد کل صفحات: 600
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 19658
تعداد دریافت مقاله: 195
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:10 تیر 1399
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1399
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 80
تعداد کل مقالات: 41
تعداد کل صفحات: 354
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 9000
تعداد دریافت مقاله: 84
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 آبان 1399
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1399
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 157
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 664
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 18068
تعداد دریافت مقاله: 216
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:2 اسفند 1399
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 113
تعداد کل مقالات: 55
تعداد کل صفحات: 442
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 5290
تعداد دریافت مقاله: 33
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:9 مرداد 1400
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
پژوهشگران ارائه کننده: 77
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 341
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 1735
تعداد دریافت مقاله: 40
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:20 آبان 1400
Holders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support