دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان

Second National Conference on Border Sociology: Development Policies and Social Life of Border Residents

Second National Conference on Border Sociology: Development Policies and Social Life of Border Residents روز چهارشنبه، 30 آذر، 1401 لغایت پنجشنبه، 1 دی، 1401 توسط دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Sanandaj برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

Second National Conference on Border Sociology: Development Policies and Social Life of Border Residents

محل برگزاری: سنندج
سال برگزاری: 1401
شناسه ملی این کنفرانس: CSCB02

توضیحات کنفرانس

محورها
الف: مطالعات مرز: ابعاد مفهومی و نظری
تاریخ و سیاست های تولید مرز
مرز و نظریه ی اجتماعی مرز و مطالعات فرهنگی
مرز و مطالعات پسااستعماری
مرز و جهانی شدن
ب: تجربه ی زیسته ی مرزنشینی
مرز، هویت و سبک زندگی
معیشت مرزی و مناسبات اقتصادی-اجتماعی
مرز و کولبری
مرز و مخاطرات زندگی
مرز و گروه های اجتماعی (زنان، کودکان، جوانان، سالخورگان و...)
ج: جوامع محلی و سیاست های توسعه
مرز و پایداری توسعه
برنامه های توسعه و مناطق مرزی
مناطق مرزی و دوئالیسم سرمایه گذاری/امنیت
حکمرانی و مدیریت جوامع محلی مرز و حقوق شهروندی
نهادهای حکومتی و مسائل مرزی
د: مرز و نهادهای اجتماعی
آموزش در جوامع مرزی
مرز و تغییرات خانواده
مرز و تغییرات جمعیتی
مرز و سیاست های جمعیتی
آکادمیا و مساله مرز
سازمان های مردم نهاد و مساله مرز
ه: مرز و رسانه
مرز و بازنمایی رسانه ای
رسانه های همگانی و برساخت سوژه مرزنشین
شبکه های اجتماعی و مرز
مرز و فرهنگ عامه (ادبیات، سینما، موسیقی و ...)
سواد رسانه ای و خوانش و نگارش مرز
و: محور ویژه
روایت و تجربه زیسته مرزنشینان

درج در تقویم: 23 اسفند 1400 - تعداد مشاهده 5041 بار