ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

ژورنالها و مجلات علوم تغذیه

Journal Of Halal Research

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه, سلامت, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-5624
شاپای الکترونیک: 2676-5632

International Journal of Nutrition Sciences

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه

شماره استاندارد: 2538-1873
شاپای الکترونیک: 2538-2829

Journal of Nutrition, Fasting and Health

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه

شاپای الکترونیک: 2345-2587

Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه

شماره استاندارد: 2252-0937
شاپای الکترونیک: 2538-2357

Journal of Nutrition and Food Security

شماره استاندارد: 2476-7417
شاپای الکترونیک: 2476-7425

Journal of Food Quality and Hazards Control

حوزه های تحت پوشش:تغذیه و رژیم غذایی, علوم تغذیه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-685X
شاپای الکترونیک: 2345-6825

Innovative Food Technologies

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه

شماره استاندارد: 2476-4787
شاپای الکترونیک: 2476-4795

Journal Of Iranian Food Science and Technology Research

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه

شماره استاندارد: ۱۷۳۵-۴۱۶۱
شاپای الکترونیک: ۲۲۲۸-۵۴۱۵
Support