Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های مهندسی راه و ترابری

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

51.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 1 بهمن 1387 تا 2 بهمن 1387
برگزار کننده: سازمان بنادر و كشتيراني
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

52.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست, مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 28 آبان 1387 تا 29 آبان 1387
برگزار کننده: دانشگاه تهران, وزارت راه و ترابري و سازمان حفاظت محيط زيست
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1387/07/25

53.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری, حمل و نقل
تاریخ برگزاری: 27 آبان 1387 تا 28 آبان 1387
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران, انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

54.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 21 آبان 1387 تا 22 آبان 1387
برگزار کننده: موسسه قير و آسفالت ايران, دانشگاه تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/03/30

55.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 17 مهر 1387 تا 18 مهر 1387
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/04/31
نتیجه مقاله: 1387/05/31
ثبت نام: 1387/05/18

56.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 24 اردیبهشت 1387 تا 26 اردیبهشت 1387
برگزار کننده: سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران, معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1386/11/30
نتیجه مقاله: 1387/01/20
ثبت نام: 1387/02/10

57.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری, حمل و نقل
تاریخ برگزاری: 19 آبان 1386 تا 20 آبان 1386
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران, انجمن حمل و نقل ريلي, دانشگاه علم و صنعت
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

58.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 7 اسفند 1385 تا 8 اسفند 1385
برگزار کننده: سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران, معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

59.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1385 تا 25 بهمن 1385
برگزار کننده: سازمان بنادر و كشتيراني
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

60.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
تاریخ برگزاری: 4 دی 1385 تا 5 دی 1385
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف, جهاد دانشگاهي صنعتي شريف, جهاد دانشگاهي علم و صنعت
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

Support