مدیریت اجرای استراتژی(دکتر احمد محمدیان) Strategy Execution Management (SEM)

5 اردیبهشت 1403 - خواندن 3 دقیقه - 1860 بازدید

مدیریت اجرای استراتژی (SEM) یک رویکرد جامع برای اجرای استراتژی یک شرکت برای دستیابی به اهداف است(دکتر احمد محمدیان). این شامل اجرای برنامه های تجاری حیاتی مبتنی بر فناوری برای ارائه نتایج قابل اندازه گیری در مقیاس سازمانی مانند افزایش درآمد، بهبود هزینه، یا افزایش سهم بازار است.

SEM از چندین جهت از مدیریت برنامه استاندارد متمایز است: (دکتر احمد محمدیان)

1- نتیجه محور: بر پیگیری فعالیت ها و مدیریت ضرب الاجل ها برای تضمین نتایج صحیح تجاری تاکید دارد.

2- تعادل هنر و علم: این امر مستلزم درگیر کردن کل یک سازمان در یک ماموریت مشترک است که با در نظر گرفتن زمینه تجاری، فرهنگی و سیاسی متمایز هر تیم انجام می شود.

3- متدولوژی محور: هر برنامه استراتژیک نیازمند یک رویکرد متمایز است که با تجربه سازمانی، تخصص تیم و راهنمایی مشاور خارجی تعریف شده است.

4- چابک: SEM با تغییرات سازگار می شود و امکان افزایش سریع قابلیت های جدید و تعدیل دائمی بر اساس یادگیری ها و تغییر الزامات کسب و کار را فراهم می کند.

سازمان ها از ابزارهای مختلفی از جمله پلتفرم های نرم افزاری تخصصی برای پشتیبانی از اجرای استراتژی استفاده می کنند. این پلتفرم ها برای کمک به سازمان های جهانی در مقیاس سازمانی طراحی شده اند تا استراتژیک ترین برنامه های خود را با موفقیت بیشتر مدیریت کنند. اگر به دنبال پیاده سازی یا بهبود SEMدر سازمان خود هستید، ممکن است این پلتفرم ها را بررسی کنید و در نظر بگیرید که چگونه می توانند با اهداف استراتژیک شما هماهنگ شوند.

منابع:

1shibumi.com

2uppwise.com

3 gensight.com

سوال اینجاست که بهترین شیوه ها برای مدیریت اجرای استراتژی (SEM) چیست(دکتر احمد محمدیان)؟

برای اطمینان از اجرای موثر برنامه استراتژیک برای دستیابی به اهداف تجاری ضروری است. در اینجا چند تمرین کلیدی وجود دارد:

1- تعهد به یک برنامه استراتژیک: قبل از اجرا، بسیار مهم است که همه تصمیم گیرندگان و سهامداران در مورد برنامه استراتژیک توافق کنند.

2- مشاغل را با استراتژی هماهنگ کنید: اطمینان حاصل کنید که نقش های کارکنان با استراتژی در ذهن طراحی شده است، بنابراین کار روزانه آنها از اهداف استراتژیک پشتیبانی می کند.

3- برای توانمندسازی کارکنان به وضوح ارتباط برقرار کنید: ارتباط موثر برای آگاه نگه داشتن همه و همسو با استراتژی 1 حیاتی است.

4- اندازه گیری و نظارت بر عملکرد: به طور منظم پیشرفت را در برابر اهداف استراتژیک دنبال کنید تا بفهمید چه چیزی کار می کند و چه چیزی نیاز به تعدیل دارد.

5- تعادل نوآوری و کنترل: ضمن حفظ کنترل بر ابتکارات استراتژیک، نوآوری را برای سازگاری با چالش ها و فرصت های جدید نیز تشویق کنید.

اجرای این شیوه ها می تواند به سازمان ها کمک کند تا پیچیدگی های اجرای استراتژی را طی کنند و احتمال دستیابی به اهداف استراتژیک خود را افزایش دهند.

منابع:

1online.hbs.edu

2hbr.org

3hbr.orgاستراتژیدکتر احمد محمدیانمدیریت اجرای استراتژیSEMStrategy Execution Management