آقای دکتر esmail Fotovat

Dr. esmail Fotovat

دانشجوی دکتری مهندسی شهرسازی / کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری/ مهندس معماری

Researcher ID: (105541)

12
1
1
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی مهندسی شهرسازی 1399-تاکنون

جوایز و افتخارات

  • مقام اول دانشجو پژوهشگر سال دانشگاهای استان فارس (1397)

Workshops

  • کارگاه تخصصی دومین کنفرانس بین المللی معماری ، عمران ، شهرسازی ، محیط زیست و افق های هنر اسلامی - کنفرانس بین المللی معماری ، عمران ، شهرسازی ، محیط زیست و افق های هنر اسلامی-دانشگاه هنر اسلامی تبری (1401)
  • کارگاه تخصصی ششمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری - دانشگاه خواجه نصیر - تهران (1398)
  • کارگاه تخصصی کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه شهری ایران - دانشگاه تهران - تهران (1397)
  • کارگاه تخصصی کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق سرزمینی و کلانشهر ها - دانشگاه امام علی - تهران (1397)
  • کارگاه تخصصی کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام - دانشگاه تبریز - تبریز (1396)