آقای دکتر hossein ghorbani

Dr. hossein ghorbani

دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

Researcher ID: (111077)

36
4
3
6
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر و مشاور انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دانشگاه مازندران) در سالهای 1386 _ 1389
 • مدیر مسئول نشریه ( فصلنامه ) عمران مازند در سالهای 1387-1388
 • داور تخصصی و عضو کمیته اجرایی کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش دوره های پنجم(1399) و ششم (1400) و هفتم(1401)

Conference Papers

Books

 • کتاب گیلاس من (ورسه) - 1401 - Persian
 • کتاب ایزد بانو (آرتینه) - 1398 - Persian
 • کتاب لحظه های دلتنگی من (آرتینه) - 1397 - Persian
 • کتاب همدم روزهای تنهایی (آرتینه) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان (1390-1390)
 • کارشناس مسئول امور عمرانی در مجموعه وزارت کشور (1391-1396)
 • دبیر کارگروههای تخصصی در مجموعه وزارت کشور (1397-1401)
 • بازرس سازمان بازرسی قوه قضائیه (1395-1399)
 • معاونت فنی هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمان بانک کشوری (1401-1401)
 • تدریس دانشگاهی در بیش از ده سال _ استاد دانشگاه ( تدریس دروس تخصصی رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران ) (1390-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • نخبه برتر توسعه پایدار روستایی در همایش روز روستا _ سالن اجلاس سران تهران _ مهرماه 1396 (1396)