دکتر Abbas Ghodrati zoeram

Dr. Abbas Ghodrati zoeram

گروه حسابداری ، دانشكده علوم انساني ، دانشگاه فني و حرفه ای ، شیروان ، ايران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (120037)

16
16
1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مبانی و سنجش متغیرهای مالی و حسابداری (دانشگاه الزهرا) - 1401 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

  • جوان برتر علمی استان خراسان شمالی (1401)